Adoptie – van formulier naar kind


Het woord adoptie is iedereen wel mee bekend, het kan zijn dat het in je eigen omgeving is voor gekomen of dat je het hebt gelezen/gezien in de krant of in je serie. Maar wat veel mensen niet weten is dat een adoptie procedure wel iets meer is dan een formuliertje invullen en vervolgens een kind adopteren. Bij een adoptie procedure komt veel bij kijken, zoals een beginseltoestemming, verplichte bijeenkomsten en een gezinsonderzoek. En dit alles bij elkaar kan wel 2 tot 6 jaar duren…

De verschillende stappen van de adoptieprocedure;

Stap 1: aanvragen van een beginseltoestemming

Het beginseltoestemmingformulier is te downloaden op internet en deze moet ingevuld opgestuurd worden naar Adoptievoorzieningen Nederland. Als je een relatie hebt en een adoptie aanvraag doet, moeten jij en je partner het formulier ondertekenen. Als het formulier goed is ontvangen door Adoptievoorzieningen Nederland, krijg je een BKA-nummer. Dit staat voor Buitenlands kind ter adoptie nummer en zal tijdens de hele adoptieprocedure je nummer zijn.

Als je voor de tweede keer of vaker wilt gaan adopteren, moet je opnieuw een beginseltoestemmingsformulier invullen. Daarna hoef je de voorlichtingen niet meer te volgen, maar vind er nog wel een nieuw gezinsonderzoek en medische verklaring plaatst.

Stap 2: Toetsing van de aanvraag

Zodra het formulier binnen is bij Adoptievoorzieningen Nederland, gaan ze beoordelen of er voldaan wordt aan de voorwaarden. Wordt er getwijfeld door Adoptievoorzieningen Nederland? Dan wordt het formulier doorgestuurd naar het ministerie van justitie en veiligheid.

Als eerste wordt er gekeken naar de leeftijd van de adoptieouders. Er mag namelijk geen verschil van 40 jaar tussen het kind en de ouders zitten. Daarnaast moeten aanvragers van 42 tot 46 jaar een IBO onderzoek doen. En mag je als adoptieouder niet ouder zijn dan 46 jaar, tenzij je naar het ministerie van justitie en veiligheid gaat voor een uitzondering.

Stap 3: Voorlichtingsbijeenkomsten

Als je aan alle voorwaarden voldoet en Adoptievoorzieningen Nederland je aanvraag heeft goedgekeurd, moet je verplichte bijeenkomsten bijwonen om verder te gaan in je procedure. De ervaring heeft namelijk geleerd dat een goede voorlichting en voorbereiding kan bijdragen aan het goed verlopen van adoptieplaatsingen. Er zijn zes verplichte voorlichtingsbijeenkomsten en deze zijn opgesplitst in twee delen.

Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je meer informatie over de adoptieprocedure en de huidige regels van adoptie. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Na de bijeenkomst kun je opnieuw beslissen of je door wilt gaan met de adoptieprocedure of wilt stoppen. Daarna volgen er nog vijf voorlichtingsbijeenkomsten, elke bijeenkomst duurt drie uur en de groep bestaat maximaal uit zestien deelnemers. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten: de geboorteouders, de voorgeschiedenis van het kind, hechting, verlies en rouw, identiteit en loyaliteit, de wensen en mogelijkheden van aspirant-adoptieouders.

Stap 4: Het gezinsonderzoek

Als je alle voorlichtingsbijeenkomsten hebt bijgewoond, volgt er een gezinsonderzoek. Voorafgaande aan het gezinsonderzoek, moet je een medische verklaring afleggen. Doel van het gezinsonderzoek is om inzicht te krijgen in je gezinsleven en om te kijken of je geschikt bent voor het verzorgen en opvoeden van adoptiekinderen. Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken bij je thuis en in de vestiging van de raad in je eigen regio. Het streven is om het rapport binnen drie/vier maanden af te ronden.

Stap 5: Beginseltoestemming

Nadat je de bovenste dingen hebt gedaan, gaat het ministerie van justitie en veiligheid besluiten tot het verlenen van een beginseltoestemming. Als je toestemming krijgt, mag je een kind uit het buitenland adopteren. Het beginseltoestemming is vier jaar geldig en eventueel nog verlengd worden met vier jaar.

De minister van justitie en veiligheid kan ook het beginseltoestemming afwijzen, dan kun je binnen zes weken bezwaar maken hiertegen. Dan gaat de raad van strafrechtstoepassing en jeugdbescherming er na kijken en kunnen zij alsnog het beginseltoestemming verlenen.

Stap 6: Bemiddeling

In deze fase van het adoptieproces wordt er, doormiddel van bemiddeling, gezocht naar de meeste geschikte ouders voor een kind. Het matchen is namelijk geen gemakkelijke zaak en wordt er goed gekeken naar welke ouders het beste kunnen bieden aan het kind. Tijdens de volledige bemiddeling begeleidt een vergunninghouder je tijdens de procedure. Zij sturen namelijk je dossier naar de Centrale Autoriteit of naar de houdende instelling in het land waaruit je wilt adopteren.

Stap 7: Voorstel adoptiekind

Als er een match is gevonden, wordt er een kind voorgesteld door je vergunninghouder. Je beschikt alleen over schriftelijke informatie en hierop kun je een beslissing maken. Als het voorstel is voorgelegd aan jullie, wordt dit ook meteen doorgestuurd naar het minister van justitie en veiligheid. Hun moeten namelijk ook goedkeuring geven over de adoptie. Als iedereen tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een goede match, krijg je meer informatie. Zo krijg je de leeftijd, het geslacht en eventueel bijzonderheden te weten. Soms wordt er ook een foto bijgevoegd.

Stap 8: Aankomst kind in het gezin

Als alles goed is gekeurd, mag het kind naar Nederland komen. Meestal halen de aspirant-adoptieouders het kind op in het land van herkomst. Afhankelijk van het land kan het verblijf variëren van zeven dagen tot zelfs acht tot negen maanden. Als het kind eenmaal in Nederland is, wordt alles nog een keer gecontroleerd. Zo moet er een geldige beginseltoestemming zijn, de leeftijd moet oké zijn, er is voldaan aan de eisen en voorwaarden van het land van herkomst en alle stukken zijn in meerdere talen beschikbaar.

Als het kind wordt geadopteerd uit een land die is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt het kind meteen ingeschreven en krijgt het de Nederlandse nationaliteit. Bij kinderen die worden geadopteerd uit een niet-verdragsland moet eerst een visum worden aangevraagd en een machtiging worden uitgeschreven voor voorlopig verblijf.

Stap 9: Aanmelden kind bij officiële instanties

Als het kind is aangekomen in Nederland, moet er soms nog dingen worden geregeld. Dit hangt af vanuit welk land er geadopteerd is. Zo moet je binnen drie dagen je kind aanmelden bij de gemeente en gezag aanvragen bij het Nederlandse recht. Ook zijn er een paar familierechtelijke betrekkingen als het kind in Nederland aankomt. Zo krijgt het kind de achternaam van de adoptieouders, komt het kind in een erfrechtelijke betrekking tot de adoptieouders te staan en krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als één van de ouders Nederlands is.

Ocean Sand
Infogram

Kim van Schie heeft samen met haar man Menno dochter Pauline geadopteerd uit Nigeria. Beluister hier Kims persoonlijke verhaal over de adoptie;


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *